Багц шинжилгээ
Элэгний үйл ажиллагаа /Дэлгэрэнгүй/   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.32000
Бөөрний үйл ажиллагаа   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.25000
Нойр булчирхайн үйл ажиллагаа   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.30000
Зүрхний үйл ажиллагаа   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.45000
Диабетийн сорил   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.55000
Жирэмсний хяналтын шинжилгээ   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.85000
Элэгний үйл ажиллагаа /Ерөнхий/   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
Биохими
Үлдэгдэлазот   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.1500
Порфирин/шээсэнд/   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Альбумин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
АЛАТ  Аланинаминотрансфераза дэлгэрэнгүй мэдээлэл.3000
Альфа-амилаза   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Шүлтлэг фосфатаза   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
АСАТ  Аспартатаминотрансфераз дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
Кальци   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Холестерол   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
CK-MB   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
Спептид   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Креатинин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2500
Шууд билирубин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
Ферритин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
ГГтрансфераза   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
Сахар   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
HbA1C   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
ИНЛП   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.10000
Шууд бус билирубин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
Төмөр   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Кали   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
ЛДГ   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
БНЛП   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
Липаза   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.20000
Микроальбумин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.6500
Фосфор   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Сульма   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.1000
Нийт билирубин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
Нийт уураг   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
Тимол   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.1000
Триглицерид   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2000
Шээcний хүчил/цусанд/   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2500
Мочевин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.2500
Гематологи
Цусны ерөнхий шинжилгээ   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
Цус бүлэгнэлт   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Цусны бүлэг тогтоох   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.3000
Резус фактор Rh0(D)   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.3000
Шээсний шинжилгээ
Шээсний микроскоп шинжилгээ   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Бенс-Жонсын уураг   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
3 стаканы сорил   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.7500
Элэгний вирусын маркер
HBsAg   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.6000
Anti-HCV   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.9000
HAV   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.10000
HDV IgM   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.30000
Ходоодны шинжилгээ
Хеликобактер   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15500
H.pylori Ag   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
Хавдрын маркерууд
PSA   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.10000
PAP   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.10000
СЕА   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
CA-72-4   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.20000
AFP   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
CA-19-9   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.18000
CA-125   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
CA-15-3   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
Цэврүүт хураа   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Бэлгийн дааврууд
Tестостерон   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.20000
Дигидроэпиандроэстрогенсульфат   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
HCG   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.20000
Пролактин   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Фолликул сэдээгч   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Шар биеийн гармон   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Прогестерон   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Эстродиол   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Эстриол   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Бөөрний дээд булчирхайн дааврууд
АКТГ   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.25000
Кортизол   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.15000
Бамбайн дааврууд
T-3   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.9000
T-4   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.9000
TSH   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.12000
Серологийн шинжилгээ
Гонорея   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Chlamydia   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.10000
RPR   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.7000
RWтитр   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.7000
ТР   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
ДОХ   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.7000
Бэлгийн замын халдварууд
Хламид   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Микоплазма хоминис   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Микоплазма гениталиум   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Уреаплазм уреалитикум   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Заг хүйтэн   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Трохомонат   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Гардерелла   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Мөөгөнцөр   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Герпес вирус   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Хүний папиллома вирус   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.8000
Хүний папиллома вирус   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.10000
Хүний папиллома вирус   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Хүний папиллома вирус   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Наалдцын ерөнхий шинжилгээ   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Электролит
Хлор/шээсэнд/   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Натри   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Кали   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Mагни   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Хлор   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Кальци   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Төмөр   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Фосфор   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Бусад
Хамрыншүүрэл-эозинофил   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.3000
ариунсав   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.500
Гонорей.   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.4000
Зүрх судас   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.30000
Дотрынэмчийнүзлэг   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.20000
плеврийн шингэний түрхэц   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Demotex   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000
Бензидиний сорил   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.10000
Хялгасан хорхой   дэлгэрэнгүй мэдээлэл.5000